Aktualności

ZMIANA DANYCH ADMINISTRATORA

ZMIANA DANYCH ADMINISTRATORA

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2023 r. administratorem danych osobowych jest
Polska Grupa Uzdrowisk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525497,
NIP: 8971802723, REGON: 022512941 (dalej: Administrator).

Zmiana administratora danych osobowych jest wynikiem połączenia spółki pod firmą CUPRUM Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, KRS 0000525497, NIP: 8971802723, REGON: 022512941 (dalej: Spółka Przejmująca) ze spółką Polska Grupa Uzdrowisk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
53 – 659 Wrocław, ul. Gen. W. Sikorskiego nr 2 - 8, KRS 0000366831, NIP 5272638446,
REGON 142621284 (dalej: Spółka Przejmowana), która nastąpiła w dniu 1 sierpnia 2023 r., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH).

W konsekwencji Spółka Przejmująca, na mocy art. 494 § 1 KSH, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Informujemy, że w związku z połączeniem spółek i zmianie Administratora, nie uległy zmianie zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, cel przetwarzania danych, podstawa prawna przetwarzania, rodzaj przetwarzanych danych osobowych ani korzystania z zamówionych lub zakupionych produktów.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się odpowiednio:

na stronie internetowej sklepu Internetowego kosmetyki-terra.pl - https://kosmetyki-terra.pl/polityka-prywatnosci/
na stronie internetowej Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o. - https://uzdrowiska-pgu.pl/kontakt (Klauzula RODO)

Jednocześnie, w związku ze zmianą właściciela sklepu kosmetyki-terra.pl, modyfikacji uległ również Regulaminu sklepu internetowego kosmetyki-terra.pl, w poniższym zakresie:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym kosmetyki-terra.pl prowadzony jest przez Polską Grupę Uzdrowisk spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Generała Władysława Sikorskiego nr 2-8, 53-659 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525497, kapitał zakładowy 386.360.000,00 złotych, REGON: 022512941, NIP: 8971802723.

2. DEFINICJE

  • SPRZEDAWCA – Polska Grupa Uzdrowisk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Generała Władysława Sikorskiego nr 2-8, 53-659 Wrocław , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525497, kapitał zakładowy 386.360.000,00 złotych , REGON: 022512941, NIP: 8971802723.

W związku z połączeniem spółek zmianie uległa dotychczasowa firma Spółki Przejmującej
tj. CUPRUM Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na firmę, którą posiada Spółka Przejmowana, tj. Polska Grupa Uzdrowisk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z połączeniem spółek i zmianą firmy Spółki Przejmującej, informujemy o aktualizacji wskazanych poniżej danych:

Polska Grupa Uzdrowisk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Generała Władysława Sikorskiego nr 2 - 8

53 – 659 Wrocław
KRS 0000525497
NIP 8971802723
REGON 022512941

← Wróć do Bloga