Duszniki
Kudowa
Cieplice
Świeradów-Czerniawa
Polanica
Połczyn
Wyszukaj ofertę
Data przyjazdu
Data wyjazdu
lokalizacja
 

Dla dostawców

Spółki Polskiej Grupy Uzdrowisk, w składzie: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU, Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU, Uzdrowisk Kłodzkich SA - Grupa PGU, a w ich ramach Uzdrowiska: Polanica, Duszniki i Kudowa, a także Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU SA oraz INTERFERIE S.A. i INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. przyjęły wspólną Politykę Zakupową.

Efektem tego działania jest powołanie Centralnej Jednostki Zakupowej, która w imieniu wymienionych podmiotów prowadzi postępowania zakupowe, przy zastosowaniu najlepszych praktyk rynkowych.

W nawiązaniu do przyjętych zasad w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA, informujemy że wszystkie umowy zakupowe objęte są 60-cio dniowym terminem płatności. Równocześnie wskazujemy, że istnieje możliwość przystąpienia do Programu Finansowania Dostawców (tzw. faktoring odwrotny), który umożliwia kontrahentom uzyskanie zapłaty za dostawy lub świadczone usługi w okresie krótszym, niż wymagany. Program dla dostawców Spółek z Grupy Kapitałowej KGHM PM S.A. prowadzony jest przez Bank Pekao S.A.

Zapraszamy dostawców do korzystania z Portalu Zakupowego, na którym można zarejestrować się w bazie dostawców oraz zapoznać z wykazem aktualnie prowadzonych postępowań.
 

KONTAKT

Centralna Jednostka Zakupowa

rejestracja: pgu-interferie.logintrade.net