Duszniki
Kudowa
Cieplice
Świeradów-Czerniawa
Polanica
Połczyn
Wyszukaj ofertę
Data przyjazdu
Data wyjazdu
lokalizacja
 

Skierowanie do sanatorium z ZUS

 

W obiektach Polskiej Grupy Uzdrowisk prowadzimy programy rehabilitacji leczniczej, które finansowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tego typu rehabilitacja lecznicza w uzdrowiskach PGU adresowana jest do osób ubezpieczonych, którym grozi częściowa lub całkowita niezdolność do pracy. Celem prowadzonej przez nas rehabilitacji leczniczej ZUS jest odzyskanie przez kuracjusza całkowitej zdolności do pracy, dzięki uczestnictwie w indywidualnie zaplanowanym programie leczniczym.

Rehabilitacja lecznicza w ramach ZUS

Jak skorzystać z rehabilitacji leczniczej ZUS?

KROK 1: Otrzymanie skierowania

Aby skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej ZUS w uzdrowiskach PGU, należy otrzymać skierowanie od lekarza orzecznika ZUS, który zweryfikuje wniosek lekarza prowadzącego leczenie pacjenta. Następną czynnością jest złożenie wniosku w oddziale ZUS, właściwym miejscu zamieszkania przyszłego kuracjusza. Jeśli decyzja o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej będzie pozytywna ze strony ZUS, ubezpieczony otrzyma informację o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

KROK 2: Przyjazd do ośrodka rehabilitacyjnego PGU

Rehabilitacja lecznicza w uzdrowiskach PGU rozpoczyna się w dniu określonym przez ZUS i trwa 24 dni, jednak czas ten może zostać wydłużony lub skrócony na wniosek ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego i pozytywnej akceptacji ze strony ZUS.

W celu poprawnej rejestracji w obiekcie PGU należy ze sobą zabrać: skierowanie na rehabilitację, wyniki konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych, dokument tożsamości, aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego, NIP zakładu pracy oraz niezbędne leki na cały okres pobytu.

KROK 3: Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym PGU

ZUS w całości pokrywa koszty rehabilitacji leczniczej pacjenta, noclegu, wyżywienia, opłaty uzdrowiskowej, a także refunduje koszty przejazdu kuracjusza z miejsca zamieszkania do uzdrowiska i z powrotem.

W ośrodkach rehablilitacyjnych PGU nie prowadzimy wcześniejszej rezerwacji miejsc w konkretnych pokojach. Każdy kuracjusz ZUS bezpośrednio po przyjeździe kierowany jest przez personel uzdrowiska do wskazanego miejsca pobytu.

We wszystkich uzdrowiskach PGU istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu oraz późniejszego wyjazdu z kurortu w ramach dodatkowej oferty komercyjnej.