Władze

Zarząd

Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezes Zarządu Zbigniew Hajłasz

Zarząd

Rada Nadzorcza

Brygida Bielawska

Adam Pracławski

Anna Romanowicz

Rada Nadzorcza