jmymkymy

Zarząd

Marcin Mauer – Prezes Zarządu

Zbigniew Hajłasz – Wiceprezes Zarządu

Mateusz Bączkowski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd

Rada Nadzorcza

Brygida Bielawska

Magdalena Lao

Michał Smokowski

Rada Nadzorcza