Duszniki
Kudowa
Cieplice
Świeradów-Czerniawa
Polanica
Połczyn
Wyszukaj ofertę
Data przyjazdu
Data wyjazdu
lokalizacja
 

CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

Choroby układu nerwowego, nazywane inaczej chorobami neurologicznymi, dotyczą osób w każdym wieku. Choroby te obejmują centralny układ nerwowy, a także nerwy oraz naczynia krwionośne, które odpowiadają za doprowadzenie krwi do mózgu. Wśród schorzeń neurologicznych możemy wyróżnić m.in. zapalenia ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona czy zespół Guillain-Barrégo o podłożu autoimmunologicznym. Te i inne choroby neurologiczne wymagają specjalistycznego, zindywidualizowanego leczenia, które warto wesprzeć terapią uzdrowiskową w sanatorium neurologicznym, a w przypadku osób ze stwardnieniem rozsianym, w sanatorium rehabilitacyjnym dla SM.

Jakie sanatorium neurologiczne wybrać?

W sanatoriach neurologicznych PGU wspomagamy leczenie osób po operacjach nowotworów niezłośliwych mózgu czy pacjentów po przebytych zapalaniach ośrodkowego układu nerwowego. Otaczamy fachową opieką osoby po przebytych udarach mózgu, a także te z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, porażeniem kończyn czy zaburzeniami układu wegetatywnego. W naszych uzdrowiskach w Cieplicach, Połczynie i Świeradowie-Zdroju, oferujemy specjalistyczne, nawet wielotygodniowe, turnusy rehabilitacyjne dla osób z chorobami neurologicznymi, podczas których o zdrowie pacjentów dba fachowa kadra lekarsko-pielęgniarska

Sanatoria rehabilitacyjne dla SM (stwardnienie rozsiane)

W sanatoriach rehabilitacyjnych dla SM w Sudetach i na Pojezierzu Drawskim, pomagamy przywrócić sprawność chorym na stwardnienie rozsiane. Uzdrowiska PGU w Cieplicach, Połczynie i Świeradowie-Zdroju to ośrodki dedykowane szczególnie osobom z SM w okresie zaawansowanym lub po zakończeniu leczenia szpitalnego. Pacjenci uzdrowisk PGU mogą korzystać tu z indywidualnych kuracji w nowoczesnych bazach rehabilitacyjno-leczniczych, basenów uzdrowiskowych, sali do kinezyterapii czy gabinetów fizjoterapii i masażu. Celem pobytów w sanatoriach rehabilitacyjnych dla SM jest podniesienie jakości życia pacjenta – zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej – tak, aby utrzymać ją na możliwie najwyższym poziomie.

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia:

 • następstwa neurologiczne po operacji niezłośliwych nowotworów mózgu lub innych części centralnego systemu nerwowego;
 • następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego lub opon mózgowych;
 • choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtórny ze znacznym ograniczeniem chodu;
 • stwardnienie rozsiane w okresie zaawansowanym lub po zakończeniu leczenia szpitalnego (bezpośrednio po incydencie zaostrzenia);
 • zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa;
 • ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego lub zmianach zwyrodnieniowych kręgów;
 • zespół Guillaina-Barrego; porażenie połowicze, następstwa neurologiczne po udarach mózgowych;
 • porażenie kończyn dolnych albo porażenie czterokończynowe, będące następstwem udarów mózgowych;
 • udar nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy;
 • utrzymujące się następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego;
 • następstwa neurologiczne urazów nerwów obwodowych; zaburzenia układu wegetatywnego.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

Pakiety dedykowane leczeniu chorób układu nerwowego: