Wyszukaj ofertę
Data przyjazdu
Data wyjazdu
Lokalizacja
 

CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: następstwa neurologiczne po operacji niezłośliwych nowotworów mózgu lub innych części centralnego systemu nerwowego; następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego lub opon mózgowych; choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtórny ze znacznym ograniczeniem chodu; stwardnienie rozsiane w okresie zaawansowanym lub po zakończeniu leczenia szpitalnego (bezpośrednio po incydencie zaostrzenia); zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa; ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych , w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego lub zmianach zwyrodnieniowych kręgów; zespół Guillaina-Barrego; porażenie połowicze, następstwa neurologiczne po udarach mózgowych; porażenie kończyn dolnych albo porażenie czterokończynowe, będące następstwem udarów mózgowych; udar nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy; utrzymujące się następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego; następstwa neurologiczne urazów nerwów obwodowych; zaburzenia układu wegetatywnego.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń: