Aktualności

Rehabilitacja pocovidowa finansowana w 100% przez NFZ już w Uzdrowiskach PGU

Rehabilitacja pocovidowa finansowana w 100% przez NFZ już w Uzdrowiskach PGU

Ważna zmiana: Od 19 października pacjenci, którzy przeszli Covid-19 mogą skorzystać z rehabilitacji pocovidowej refundowanej przez NFZ nawet do 12 miesięcy po zakończeniu leczenia. Datę zakończenia leczenia określa się według znowelizowanej ustawy jako:

 • datę zakończenia izolacji domowej
 • lub datę wypisu ze szpitala
 • lub datę wypisu z izolatorium

Uzdrowiska należące do Polskiej Grupy Uzdrowisk uruchamiają turnusy rehabilitacyjne dla osób, które przebyły chorobę COVID-19 i zmagają się z powikłaniami. Pobyty w sanatoriach będą finansowane w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym osoby ze skierowaniami mogą już kontaktować się z Uzdrowiskami w celu ustalenia terminu rehabilitacji.

Skierowanie na stacjonarną rehabilitację pocovidową może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego tj. lekarz pierwszego kontaktu (POZ), lekarz specjalista lub lekarz pracujący w szpitalu. Dokument wystawiany jest na druku typu „skierowanie do szpitala” na którym musi widnieć zapis: „Rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19”.

Program leczenia gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji przy czym rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Ważnym wymogiem w kwalifikacji do leczenia jest przedstawienie wyników badań diagnostycznych, tj. EKG oraz RTG klatki piersiowej z opisem po zakończeniu ostrej fazy choroby, a także wyników badań laboratoryjnych (morfologia, OB, CRP).

Program rehabilitacji jest ustalany indywidualnie dla każdego kuracjusza. Jego celem jest poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, a także sprawności oddechowej i siły mięśniowej. Terapia obejmuje m.in. treningi wytrzymałościowe, ćwiczenia oddechowe i ogólnousprawniające, inhalacje indywidualne, a także zabiegi z zakresu balneoterapii, hydroterapii i fizykoterapii. W ramach rehabilitacji pocovidowej prowadzone są również zajęcia z zakresu psychosomatyki oraz edukacja zdrowotna, która służy zmianie stylu życia.

Uzdrowiska Kłodzkie:

Skierowanie* należy wystawić na oddział: uzdrowiskowy szpitalny (Wielka Pieniawa) - kod 6100. Rozpoznanie: U.07.1 (COVID-19) / U.10 (Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19). Uzasadnienie: Stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji.

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19, na podstawie wyników badań:

 • RTG klatki piersiowej z opisem wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
 • aktualnej morfologii, OB, CRP (białko ostrej fazy)
 • EKG wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19

Więcej informacji: https://uzdrowiska-klodzkie.pl/rehabilitacja-po-covid-19-refundowana-przez-nfz

Uzdrowisko Cieplice

 • Skierowanie na rehabilitację pocovidową w Uzdrowisku Cieplice może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Poprawne skierowanie powinno zawierać: skierowania do szpitala na oddział uzdrowiskowy 6100 lub 6300 lub 6500; Rozpoznanie: COVID-19-wirus zidentyfikowany U07.1 lub stan po przebytej chorobie COVID-19 U09.

Przy kwalifikacji do leczenia wymagane są badania diagnostyczne:

 • badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 • aktualna morfologia, OB, CRP,
 • EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Program rehabilitacji ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta.

Więcej informacji: https://uzdrowisko-cieplice.pl/pobyt-pocovidowy-nfz

Uzdrowisko Świeradów

 • Skierowanie na rehabilitację stacjonarną do Uzdrowiska Świeradów może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz pierwszego kontaktu (POZ), specjalista lub lekarz ze szpitala).
 • Na druku skierowania musi widnieć zapis skierowanie na leczenie szpitalne, Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny (kod 6500). W rozpoznaniu kod UO7.1. W uzasadnieniu: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA ŚWIADCZENIOBIORCY PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19.

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników badań:
    • RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
    • aktualna morfologia,
    • OB,
    • CRP (białko ostrej fazy),
    • EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

Więcej informacji: https://uzdrowisko-swieradow.pl/rehabilitacja-pocovidowa-finansowana-przez-nfz

Uzdrowisko Połczyn

 • Rozpoznanie: U.07.1 (COVID-19), U.10 (Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19), Uzasadnienie: Stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji.

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19, na podstawie wyników badań:

 • RTG klatki piersiowej z opisem wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
 • aktualnej morfologii, OB, CRP (białko ostrej fazy)
 • EKG wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19


Badania należy przywieźć ze sobą do Uzdrowiska.

Więcej informacji: https://uzdrowisko-polczyn.pl/rehabilitacja-po-covid-19

Rehabilitacja pocovidowa odbywa się we wszystkich uzdrowiskach Grupy, tj. Uzdrowisku Świeradów, Uzdrowisku Cieplice, Uzdrowisku Połczyn oraz w Uzdrowiskach Kłodzkich. Szczegółowe informacje udzielane są w poszczególnych uzdrowiskach:

Nasze uzdrowiska oferują także możliwość rehabilitacji pełnopłatnej:

← Wróć do Bloga