Wyszukaj ofertę
Data przyjazdu
Data wyjazdu
lokalizacja
 

Sanatorium poszpitalne a sanatorium uzdrowiskowe

W uzdrowiskach Polskiej Grupy Uzdrowisk organizujemy turnusy lecznicze w sanatoriach poszpitalnych i sanatoriach uzdrowiskowych. Nasi kuracjusze korzystają z nich w zależności od tego, czy znajdują się w trakcie leczenia ciężkich schorzeń, czy chorób przewlekłych.

Sanatorium poszpitalne, czyli szpital uzdrowiskowy, przeznaczony jest dla osób, które nie mogą funkcjonować i wykonywać pracy zawodowej z uwagi na leczenie ciężkich chorób (np. zawałów serca, urazów układu ruchy), a także stany pooperacyjne. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest kontynuacją leczenia w szpitalu klinicznym i jest całkowicie refundowany. Mogą z niego skorzystać osoby ubezpieczone, dla których kontynuacja leczenia w sanatorium poszpitalnym jest konieczna.

Pobyt w sanatorium poszpitalnym:

  • Jest bezpłatny. Jego koszty pokrywa ZUS lub NFZ.
  • Trwa zazwyczaj 21 dni, jednak możliwe jest przedłużenie pobytu, wymaga tego stan zdrowia chorego. W przypadku rehabilitacji uzdrowiskowej jest to 28 dni.
  • Skierowanie na leczenie w sanatorium poszpitalnym wystawia lekarz pracujący w szpitalu, w którym przebywał chory.

Wiecej o skierowaniach: NFZ i ZUS.

Sanatorium uzdrowiskowe to z kolei opcja dla pacjentów chcących leczyć choroby przewlekłe. W tym przypadku każda osoba przebywająca w sanatorium uzdrowiskowym ponosi m.in koszty zakwaterowania i wyżywienia. Zabiegi, które związane są bezpośrednio ze schorzeniem kuracjusza, wykonywane są nieodpłatnie.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym:

  • Jest częściowo odpłatny (poza zakwaterowaniem i wyżywieniem opłacie podlegają również m.in. dojazd na miejsce pobytu, opłaty klimatyczne, pobyt opiekuna pacjenta)
  • Trwa 21 dni, a w przypadku rehabilitacji uzdrowiskowej 28 dni.
  • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.