Duszniki
Kudowa
Cieplice
Świeradów-Czerniawa
Polanica
Połczyn
Wyszukaj ofertę
Data przyjazdu
Data wyjazdu
lokalizacja
 

Porozumienie między dolnośląskimi uzdrowiskami

Dolnośląskie uzdrowiska podpisały we wtorek (29 września) deklarację uzdrowiskową. Porozumienie zakłada utworzenie Dolnośląskiego Klastra Uzdrowiskowego, którego nadrzędnym celem jest rozwijanie i pogłębianie wszechstronnej współpracy  dla  osiągniecia wspólnych korzyści w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego

Podmioty sektora uzdrowiskowego na Dolnym Śląsku, tj. zadeklarowały przystąpienie do klastra uzdrowiskowego, w kramach którego zostanie powołany instytut badawczo-rozwojowy dla lecznictwa tego typu. Klaster ma również wzmocnić głos branży uzdrowiskowej, wypracować ściśle określone standardy w zakresie świadczonych usług, a także służyć wymianie wiedzy oraz rozwojowi kompetencji pracowniczych.

- Wykorzystanie nowych szans, pojawiających się na rynku, wymaga od dolnośląskich uzdrowisk kreatywnych pomysłów, nowych technologii oraz zjednoczenia wysiłków kilku podmiotów. Tworząc klaster chcemy zmienić charakter naszego dotychczasowego działania  przechodząc od podejścia konwencyjnego, opartego na konkurencyjności usług uzdrowiskowych, do podejścia nowoczesnego opartego na tworzeniu nowych wartości bazujących na współpracy – mówi Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

W inicjatywę zaangażowane są zarówno uzdrowiska samorządowe, jak i te z portfela KGHM TFI S.A. W ramach porozumienia spółki chcą zwracać uwagę na dobre praktyki w racjonalnym wykorzystywaniu surowców leczniczych, rozwój lecznictwa balneologicznego, edukację zdrowotną dla pacjentów oraz promowanie kurortów w Polsce i za granicą. Celem współpracy będzie także zwiększenie innowacyjności w zarządzaniu, tak aby podmioty uzdrowiskowe były jeszcze bardziej konkurencyjne na tynku usług turystyki medycznej.

- Wiele osób w Polsce zawdzięcza powrót do zdrowia dolnośląskim ośrodkom uzdrowiskowym, które zlokalizowane są w atrakcyjnych miejscach, blisko natury. Deklaracja uzdrowiskowa połączy potencjał wszystkich dolnośląskich spółek, aby wysoki potencjał zasobów naturalnych oraz kompetencje naszych pracowników były jak najlepiej wykorzystane – mówi dr. Urszula Bąkowska – Morawska, wiceprezes Interferie S.A., inicjatorka projektu.

Działalność Dolnośląskiego Klastra Uzdrowiskowego to także konkretna idea. Uzdrowiska chcą przede wszystkim uświadomić pacjentom, społeczeństwu, że balneologia i lecznictwo uzdrowiskowe  to dziedziny medycyny odgrywające kluczową rolę w leczeniu  i zapobieganiu wielu schorzeniom.

- Mamy zamiar zabiegać o uchwalenie potrzebnych przepisów prawnych, które optymalizowałyby działalność uzdrowisk. Chcemy występować z odpowiednimi postulatami i projektami przepisów, które rozwiążą bieżące problemy branży. Niezbędne będzie tu oczywiście dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami z ekspertami podczas warsztatów szkoleń i konferencji – mówi Zbigniew Hajłasz, prezes KGHM TFI S.A, do którego należy 5 dolnośląskich uzdrowisk.