Wyszukaj ofertę
Data przyjazdu
Data wyjazdu
lokalizacja
 

Jeszcze więcej Staropolanki

Staropolanka rozpoczyna instalację nowej linii produkcyjnej w Polanicy-Zdroju

Staropolanka rozpocznie inwestycję, związaną z instalacją nowej linii rozlewniczej, której potencjał technologiczny oraz możliwości wytwórcze pozwolą zwiększyć produkcję popularnych wód mineralnych nawet o 25% w skali roku. Cały projekt inwestycyjny ruszy jeszcze w październiku.

Nowa inwestycja w zaawansowaną technologicznie linię produkcyjną Staropolanki w rozlewni wód mineralnych w Polanicy-Zdroju to element strategii rozwoju Uzdrowisk Kłodzkich – największego kompleksu uzdrowiskowego w Polsce z portfela KGHM Miedź SA. Projekt zakłada obniżenie kosztów produkcyjnych i zwiększenie skali działalności tak, aby marka Staropolanka mogła jeszcze aktywniej konkurować w segmencie naturalnych wód butelkowanych, który obecnie systematycznie się rozwija.

Nowoczesne technologie i wysokowydajne linie rozlewnicze w naszych zakładach produkcyjnych w Uzdrowiskach Kłodzkich, to konieczny kierunek rozwoju. Chcemy połączyć innowacyjny rozwój z jeszcze lepszym wykorzystaniem zasobów środowiska Ziemi Kłodzkiej, czyli wysokojakościowych wód mineralnych, które nie tylko trafiają na stoły Polaków, ale również wykorzystywane są w lecznictwie uzdrowiskowym, oferowanym przez wszystkie obiekty Polskiej Grupy Uzdrowisk w Sudetach, nad Bałtykiem i na Pojezierzu Drawskim – mówi Zbigniew Hajłasz, prezes zarządu KGHM TFI SA.

Nowa inwestycja wpłynie na zwiększenie skali produkcji Staropolanki. Cały projekt inwestycyjny rozpocznie się od pierwszego etapu, jakim będzie przygotowanie infrastruktury budynku hali magazynowej przy ul. Zakopiańskiej 3 w Polanicy-Zdroju do zainstalowania nowej linii produkcyjnej. W ramach projektu prowadzone będą również badania geologiczne i wykonane odwierty, które pozwolą na pozyskanie dodatkowych, naturalnych źródeł wód mineralnych. Dotychczasowa stacja uzdatniania wody zostanie rozbudowana, podobnie jak stacja transformatorowa, która zostanie przystosowana do przyszłościowego zwiększenia zapotrzebowania na moc. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na połowę 2019 roku.

Główną zaletą inwestycji będzie obniżenie bezpośrednich kosztów produkcji naszych wód oraz możliwość zwiększenia skali działalności, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenie rentowności obszaru produkcyjnego. To ogromny skok technologiczny, dzięki któremu będziemy produkować szybciej i więcej. Dla powodzenia naszego przedsięwzięcia niezwykle ważne jest, aby móc sprzedawać polskie wody mineralne, wytworzone w nowoczesnym, polskim zakładzie produkcyjnym, zgodnie z ideą patriotyzmu gospodarczego – mówi Wojciech Maj, prezes zarządu Uzdrowisk Kłodzkich SA.

Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU dysponują obecnie 3 rozlewniami – w Polanicy-Zdroju i Jeleniowie koło Kudowy-Zdroju, które pracują nieprzerwanie. Wody mineralne z Uzdrowisk Kłodzkich, tj. Staropolanka, Wielka Pieniawa i Kudowianka pochodzą z 4 różnych źródeł, dzięki czemu różnią się smakiem i składem mineralnym, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego pochodzenia z okolicy Gór Stołowych.